Grafika

Niekoľko zachovaných plagátov a grafických návrhov

Vysoke Tatry
slov mesta (2)
stadion (2)
vianoce 5 (2)
hotel Europa (2)

Knižka o Slovensku od brata Jozefa z roku 1948

vianoce 1 (2) vianoce 2 (2) vianoce 3 (2) vianoce 4 (2)