Press

25.5.2005

Majster úžitkovej grafiky

K 100. výročiu narodenia akademického maliara Františka Viktora Podolaya

František V. Podolay (nar.1905 v Slopnej pri Ilave) mal pohnutý život od detstva. Ako štvorročný dostal šarlach, ktorý mu spôsobil poruchu sluchu a do dvadsiateho roku takmer nepočul. Túžba po maliarstve sa u neho prejavila už počas štúdia na meštianskej škole v Bánovciach nad Bebravou. Otec však nemal dosť finančných prostriedkov, aby ho dal odborne vzdelať, preto ho dal do učenia na dekoratívne maliarske remeslo. Po vyučení odišiel v roku 1925 pracovať do Viedne, kde vo voľnom čase navštevoval večerné kurzy kreslenia a maľovania na Akadémii výtvarných umení. Vo Viedni pobudol štyri roky, zdokonalil sa v maliarstve natoľko, že sa v roku 1930 prihlásil na Akadémiu výtvarných umení do Budapešti, kde bol prijatý do špeciálky profesora Júliusa Rudnayho.

V roku 1942 sa rozhodol zanechať profesorské miesto v Michalovciach a odchádza do Bratislavy. Zriadil si tu dekoratívny reklamný podnik propagačnej a užitej grafiky, ktorý viedol aj po oslobodení až do roku 1949. V roku 1944 pri bombardovaní Bratislavy zasiahla bomba jeho ateliér, vtedy sa zničila veľká časť jeho staršej tvorby. Po oslobodení sa stáva členom spolku S. V. U. Bohúň a po februári 1948 členom SSVU, na ktorého výstavách sa pravidelne zúčastňoval.
Podolay vstúpil do slovenského výtvarného života začiatkom 30. rokov. Orientáciou svojej tvorby nadviazal na program zakladateľskej generácie slovenských maliarov, ktorých monumentalizovanie slovenskej krajiny a heroizovanie vidieckeho človeka bolo hlavným krédom. Námety čerpal z celého Slovenska, najmä však z Bratislavy a kúpeľných miest. Osobitnú kapitolu tvoria obrazy s námetmi Vysokých Tatier.

Monumentánej tvorbe sa začal venovať v päťdesiatych rokoch. Vyhotovil niekoľko monumentálno-dekoratívnych prác, poplatných dobe. Samostatnú kapitolu v jeho tvorbe zaujíma užitá grafika. V roku 1942 ho poveril Osvetový zväz v Bratislave vedením reklamneho podniku Styl. Z tohto podniku vychádzali plagáty, návrhy stien na výstavy, obchodná grafika a pod. Tento podnik fungoval aj po vojne a keď sa vytvoril po roku 1948 reklamný podnik TVAR (teraz DIELO), bol poverený aj jeho vedením.

Zomrel neočakávane 13. 2. 1958 ako 53-ročný na infarkt srdca.

Ľudovít Medvecký

Diese Seiten sind dem slowakischen Kunstmaler František V. Podolay zum 100. Geburtstag gewidmet und sind nur in slowakischer Sprache verfasst.

Tieto stránky sú venované slovenskému akademickému maliarovi Františkovi V. Podolayovi s príležitosti 100. výročia jeho narodenín a sú len v slovenskej reči.

These sides are the Slovak painter František V. Podolay to 100. Birthday dedicated and are only in Slovak language writes.

Vecernik 8 XI 1968 (2)
Podolay clanok k 100 (3)
Podolay zoznam diel