Impressum

Impressum - copyright

 

© Pavol Podolay - všetky práva vyhradené

Webová stránka www.podolay.eu je slovenskou jazykovou verziou oficiálnej webovej stránky František V. Podolay.
 

Všeobecné podmienky

Podolay.eu vyvýja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne. Údaje uvedené na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter.

Podolay.de nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto webovej stránky.

Podmienky pre použitie

Keď nie je inak udané, podliehajú vš¡etky stránky na tomto informačnom portáli podolay.de copyrightu. Všeky texty, fotky, filmy a grafiky sú chránené autorským právom Františka V. Podolaya. Akékoľvek kopírovanie a použitie obsahu na iných stránkach a v iným médiách je bez súhlasu Pavla Podolaya zakázané.

Používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, má za následok občianskoprávne, prípadne trestnoprávne konanie.

 

Kontakt: info[at]podolay.eu

Spamová ochrana: Spamová ochrana: nahraďte prosím [at] znamienkom @ vo Vašom emailovom programe!

 


0901_GreenHosting_RGB_DE_Schatten_kl